Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli dlaczego konsument ,,wtrąca się” do procesu produkcji

KATEGORIA: Branding

Czy zdajesz sobie sprawę, że produkujesz około 280 kg odpadów rocznie? A czy wiesz, że tylko 1/3 z nich jest ponownie wykorzystywana? Te statystyki pokazują, jak istotne dla każdego z nas powinno być przetwarzanie odpadów. Na szczęście świadomość w kwestiach społecznych i ekologicznych rośnie – coraz częściej zaczynamy oczekiwać od ulubionych firm, że będą działać zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konsumenckie postawy

Według badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polacy deklarują się jako zwolennicy ponownego wykorzystywania odpadów/produktów. Blisko połowa ankietowanych oddaje zepsute przedmioty do naprawy, zamiast kupować nowe. Jedna trzecia Polaków korzysta z różnego rodzaju wypożyczalni, a połowa z nas chodzi na zakupy z torbami wielorazowego użytku. Jednocześnie mamy coraz większą świadomość tego, że musimy nauczyć się wykorzystywać to, co mamy, zamiast zaopatrywać się w kolejne dobra. 38% z nas otwarcie przyznaje, że kupuje więcej, niż potrzebuje.

Konkretne oczekiwania

W ramach tego samego badania spytano Polaków, czego oczekują od firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. 27% wskazało na przechodzenie na odnawialne źródła energii, 16% – na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a 12% – na akcje proekologiczne. 12% respondentów uważa, że firmy powinny prowadzić działania edukacyjne dla społeczeństwa, a co dziesiąty Polak oczekuje oferty zawierającej produkty i usługi ,,eko”. Widać więc, że nam, konsumentom, zależy nie tylko na samym efekcie, ale i jakości oraz sposobie pracy przedsiębiorstw.

Przykłady GOZ, czyli jak to robić dobrze

Usprawnienie procesu produkcji

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko przetwarzanie odpadów, ale też zoptymalizowany proces produkcji. Przykład? Jedna z fabryk Bonduelle na Węgrzech została prawnie zobligowana do wybudowania oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia z inicjatywy firmy została zaprojektowana tak, by dodatkowo produkować biogaz, który służy jako paliwo do jednego z kotłów rezerwowych w fabryce.

Podobne działania podejmuje w Holandii producent kawy Douwe Egberts Master Blenders. Fusy kawowe – pozostałość po procesie produkcyjnym – są wykorzystywane do wytwarzania pary w kotle biomasowym. Ponadto producent dba o zarządzanie instalacjami dostarczającymi sprężone powietrze czy wodę pitną, współpracując przy tym z zewnętrzną firmą. Wskutek tych wszystkich działań emisja dwutlenku węgla w holenderskim zakładzie została ograniczona o 14 tys. ton rocznie.

Recykling opakowań lub ich… brak

Jednym z ekologicznych problemów jest kwestia zagospodarowania opakowań, szczególnie tych w znacznym stopniu szkodliwych dla środowiska, czyli np. z plastiku. Nałęczowianka w listopadzie tego roku wprowadziła na rynek nową, litrową butelkę, która jest w 50% wykonana z plastiku pozyskanego z recyklingu oraz sama w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia. Spełnia przy tym wszystkie restrykcyjne normy charakterystyczne dla przemysłu spożywczego.

A jak zachęcić konsumentów, by również oni zaangażowali się w proces recyklingu? Marka kosmetyczna Vapour nagradza osoby, które odsyłają puste pojemniki po kosmetykach, za pomocą 300 punktów lojalnościowych (stanowiących równowartość 15 dolarów). Marka Lush z kolei proponuje asortyment kosmetyków… pozbawionych opakowań (naked packaging). Wśród tych produktów znajdują się m.in. żele pod prysznic mające stałą formułę, ukształtowane na wzór tradycyjnych butelek.

Produkcja ograniczona

Nike w latach 2010-2018 przerobiła około 6 miliardów plastikowych butelek, robiąc z nich ubrania i buty. Wiele marek modowych wykorzystuje w swoich kolekcjach surowce wtórne, jednak niektóre brandy decydują się na znacznie bardziej radykalne kroki, w tym… ograniczenie produkcji artykułów. Marka Burberry, bojkotowana za niszczenie dużych ilości niesprzedanych towarów, od września zeszłego roku co miesiąc wypuszcza niewielkie kolekcje, dostępne dla klientów jedynie przez 24 godziny.

Konsumenci oczekują określonych postaw prośrodowiskowych zwłaszcza od tych marek, których działalność zostawia szczególnie wyraźny ślad ekologiczny: spożywczych, kosmetycznych czy z branży fashion. Proces zakupowy nie jest bowiem obecnie tak prosty, jak kiedyś – dziś konsumenci weryfikują nie tylko przeznaczenie, cenę i jakość produktu, ale sposób produkcji czy filozofię stojącego za artykułem brandu.

Zobacz następny wpis Beneficjenci zachęcają do korzystania z funduszy europejskich