KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, przy ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków, wpisaną do KRS pod numerem 0000680471, posiadająca numer NIP: 6762358803, REGON: 120547642, zwana „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem: ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków. Możecie do nas również napisać maila na adres: rodo@mdigroup.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

 • realizacji umów, w tym w celach marketingowych,
 • odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania dotyczące naszych usług,
 • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

 

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

 • realizacji umów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania dotyczące naszych usług i towarów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: ul. Wielicka 42/B3, 30-552 lub za pośrednictwem maila: rodo@mdigroup.pl

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania umów, w tym usług reklamacyjnych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W toku realizacji umów, w tym świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, takim jak podmioty świadczącym obsługę księgową i prawną Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji usług na Państwa rzecz jak np. firmy kurierskie.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie Państwo z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) i śledzicie na bieżąco nasze działania. Jeśli tak, to Państwa dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Państwa o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.