Regulamin akcji “Audyt za darmo”

 

1. Akcja “Audyt za darmo” dotyczy jednego wybranego kanału społecznościowego (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube).

2. W związku ze specyfiką Agencji “Hug my social” zajmujemy się tylko audytami w zakresie branż mother&baby/parentingowej

3. Akcja nie obejmuje:

  • profili prywatnych, marek osobistych, blogerów i influencerów, freelancerów, jednoosobowych przedsiębiorstw prywatnych;
  • działalności o charakterze niezwiązanym bezpośrednio z branżą mother&baby (fotografia, rękodzieło etc.).

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania audytu w związku z brakiem spełnienia warunków 1., 2., 3. 

5. Jako audyt rozumiany jest:

  • plik w postaci prezentacji, który będzie zawierał maksymalnie 15 slajdów, 
  • otrzymasz 5 wskazówek, które wyznaczą kierunek Twoich działań,
  • pokażemy Ci jakie błędy popełniasz i co zrobić, aby je naprawić,
  • opiszemy jeden trend w zakresie social media oraz damy Ci wskazówki jak go wykorzystać dla Twojej marki, 
  • zawrzemy dane z zewnętrznego narzędzia, z których wyciągniemy wnioski (np. Sotrender, NapoleonCat).

6. Akcja trwa do odwołania. 

7. Audyt otrzymasz maksymalnie 30 dni od dnia wysłania formularza na stronie www.hugmysocial.pl/ zapisu na Facebooku. 

8. Audyt, który otrzymasz jest jedyną i finalną wersją bez możliwości wprowadzania przez Ciebie zmian. 

9. Plik, który otrzymasz jest plikiem tylko i wyłącznie do użytku w Twojej firmie/marce i nie wyrażamy zgody na przekazywanie go i jego treści osobom trzecim. 

10. Firma/marka, dla której wykonywany jest darmowy audyt, zobowiązuje się udostępnić wyznaczone dane w formie screenów bądź zobowiązuje się udzielić dostępu do profilu/konta dla Hug my social, którego ma dotyczyć audyt. Wszystkie dane zostaną użyte tylko i wyłącznie w celu analizy niezbędnej do wykonania efektywnego audytu. Po udostępnieniu w/w informacji przedstawiciel firmy/marki podpisze z reprezentantem Hug my social umowę o zachowaniu poufności (NDA).

11. Jeżeli firma/marka zdecyduje się nie udostępniać w/w danych, audyt zostanie wykonany na podstawie ogólnodostępnych informacji (analiza na bazie linku do profilu/konta). Marka/firma akceptuje fakt, że brak precyzyjnych danych oznacza mniejszy poziom szczegółowości wykonanego audytu.

12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania audytu.

13. Audyt jest wykonywany całkowicie bezpłatnie.