Wysyłając do nas CV, prosimy opatrzeć je następującą zgodą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym: adresu e-mail, numeru telefonu, portfolio) przez spółkę MDI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 30-551 Kraków, ul. Lwowska 26, wpisaną do KRS pod numerem 0000680471, posiadającą numer NIP: 6762530739, REGON: 367415107, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby rekrutacji.

Jeśli Państwa CV nie dotyczy konkretnego procesu rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym: adresu e-mail, numeru telefonu, portfolio) przez spółkę MDI Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 30-551 Kraków, ul. Lwowska 26, wpisaną do KRS pod numerem 0000680471, posiadającą numer NIP: 6762530739, REGON: 367415107, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, iż:

  1. Administratorem danych kandydata jest spółka MDI Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, 30-551 Kraków, ul. Lwowska 26, wpisaną do KRS pod numerem 0000680471, posiadającą numer NIP: 6762530739, REGON: 367415107. Dane kandydata przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacji. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następującego maila: rodo@mdigroup.pl.
  3. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby aktualnych lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu email.