MOGĘ!
Zatrzymać Smog

EMOCJE: POZYTYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14 z pośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się na Śląsku. Społeczeństwo nie ma świadomości, że SMOG jest w 51% tworzony przez gospodarstwa domowe i że sami możemy z nim walczyć.

Zadanie

Budowanie świadomości na temat zjawiska smogu wśród mieszkańców województwa śląskiego oraz motywowanie lokalnej społeczności do przeciwdziałania narastającemu problemowi.

 

 

Idea

Przestajemy straszyć – zaczynamy działać!
Każde (nawet najmniejsze) pozytywne działanie, przyczynia się do walki ze smogiem i realnej poprawy stanu powietrza na Śląsku.

Efekt

Zmiana myślenia mieszkańców z „oni muszą coś zrobić” na „JA mogę coś zrobić”.
Wskazaliśmy mieszkańcom, jak skutecznie walczyć ze smogiem we własnym zakresie.

Komunikacja

Zobacz następny projekt Tchibo