Mogę! #Zatrzymać SMOG

KATEGORIA: Aktualności

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego w październiku 2017 rozpoczął kampanię medialną „MOGĘ! #Zatrzymać SMOG”, którą można śledzić w prasie, Internecie i portalach społecznościowych. Licząc na jej wysoką skuteczność, wraz z Agencją Reklamową MDI Group przygotowano sposoby komunikacji zmieniające klasyczne podejście do problemu zanieczyszczonego powietrza.

Nowa perspektywa

„Mogę! #Zatrzymać SMOG” to akcja medialna, której celem jest budowanie świadomości związanej ze zjawiskiem smogu oraz motywowanie lokalnej społeczności do przeciwdziałania temu zagrożeniu.

Pierwszą z widocznych różnic w stosunku dotychczasowej narracji, jaka pojawiała się w mediach na temat smogu, jest zmiana myślenia o problemie w kategoriach odpowiedzialności zbiorowej „tylko duże instytucje mogą zrobić coś ze smogiem” na bardziej indywidualne podejście „ja też jestem w stanie działać”. Stąd tytuł kampanii: „Mogę! #Zatrzymać SMOG”, który wskazuje na realne możliwości każdego z mieszkańców województwa.

Dotychczas brakowało również jasnej informacji na temat udziału domowych pieców w zanieczyszczaniu powietrza. W kampanii ta odpowiedź jest prosta – ponad 55% niskiej emisji w województwie śląskim jest produkowana przez gospodarstwa domowe.

 

Kampania medialna stanowi kolejny krok w walce ze smogiem po wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej, która obowiązuje w regionie od początku września.

Wydaje się, że wszyscy wiedzą wszystko o smogu, ale wciąż otrzymujemy mnóstwo pytań dotyczących samej uchwały, jak i niskiej emisji. Musimy uświadomić sobie, że to my trujemy, my przyczyniamy się do złej jakości powietrza i wreszcie my możemy walczyć ze smogiem. Edukacja to klucz do zmiany myślenia, wszyscy chcemy żyć dłużej, w lepszym zdrowiu, dlatego powinniśmy zmienić nastawienie.

WOJCIECH SAŁUGA, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

Działanie zamiast straszenia

Do tej pory antysmogowe działania skupiały się na informowaniu o szkodliwym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Komunikaty te, chociaż często trafiały do odbiorców, nie sugerowały rozwiązań, jak radzić sobie z tym problemem. W nowej kampanii do tej podstawy dodano rozwiązania w formie poradników, z których może korzystać każdy. Zawierają one:
– działania doraźne, m. in. jak sprawdzić stan powietrza i jak zachować się w trakcie alarmu smogowego,
– działania strategiczne, obejmujące wymianę pieca na kocioł klasy 5 lub inne, bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Prosty przekaz

Ponieważ celem kampanii jest dotarcie do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, nowa komunikacja antysmogowa jest prosta i czytelna. Zadbano też, by edukować za pomocą urozmaiconych form przekazu: filmów i animacji, infografik, reklam prasowych, plakatów, broszur i gadżetów.

Kampania swoim zasięgiem obejmie całe województwo. Materiały edukacyjne będą promowane na stronie powietrze.slaskie.plmediach społecznościowych, prasie i lokalnych parafiach. Do współpracy zaproszono znanych w regionie influencerów, Tomasza Rożka i Mateusza Ledwiga – autora fanpage’u Rubens był z Bytomia.

Kampanię zainaugurowała konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego, która odbyła się 12 października 2017 r w Muzeum Śląskim. Działania związane z akcją będą trwały do 14 grudnia 2017 r.

Za realizację kampanii jest odpowiedzialna Agencja Reklamowa MDI z Krakowa.

Zobacz następny wpis Nowy meme-trend podbija Twittera