Czas
Na Twój Pomysł

EMOCJE: TWÓRCZY OPTYMIZM

W 2017 roku, przy okazji promocji nowej puli środków unijnych dla Województwa podkarpackiego przygotowaliśmy kampanię inną niż wszystkie dotychczasowe działania realizowane w tym zakresie przez ośrodki w całym kraju.

Zadanie

Zachęcenie  potencjalnych beneficjentów do skorzystania ze środków unijnych przyznawanych w ramach nowych naborów. Przełamanie oporów przed kontaktem z urzędem.

Idea

Unikając administracyjnego żargonu, przedstawiliśmy mieszkańcom autentyczny świat realizacji Funduszy Unijnych na Podkarpaciu. Pokazaliśmy to, zapraszając do kampanii osoby, które już zrealizowały swój pomysł.

Efekt

Komunikacja dla zwykłych ludzi, którzy chcą realizować swoje marzenia – pełna prawdy, ciepła i merytorycznego wsparcia. Wyznaczyliśmy nowe standardy w mówieniu o funduszach europejskich w Polsce.

Komunikacja

W ramach kampanii 360 prowadziliśmy komunikację obejmującą spoty telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe, projekt strony internetowej promującej Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego oraz  reklamy online.

Nagroda

Spot TV z udziałem pana Michała Zaniewicza zdobył nagrodę główną na festiwalu Camerimage w kategorii Fundusze Europejskie w kadrze.

 

Zobacz następny projekt Instytut Matki i Dziecka